พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แท็ค: การนำเข้าข้อมูลของจังหวัด

กรองผลลัพธ์
  • ประเภทข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ thailandtourismdirectory.go.th 20 recent views

    สรุปภาพรวมการนำเข้าข้อมูลของเว็บไซต์โดยแบ่งเป็นภูมิภาค จังหวัด และหมวดหมู่จำนวน 9 หมวดหมู่ ประกอบด้วย 1) แหล่งท่องเที่ยว 2)กิจกรรมท่องเที่ยว 3)ที่พัก 4)สปา 5)ร้านอาหาร...
    สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 24 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).