ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ JSON
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล สมัครขอใช้ข้อมูลมาที่ motsdt001@mots.go.th เพื่อขอรับ API Access และ AccessToken ในการใช้งาน
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
กิจกรรมการท่องเที่ยว
วันที่เริ่มต้นสร้าง 20 มกราคม 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 14 กรกฎาคม 2564
สร้างในระบบเมื่อ 14 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 21 เมษายน 2565