ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ PDF
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล DGA Open Government License
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีเงื่อนไข
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
สถานที่ท่องทเี่ยว
วันที่เริ่มต้นสร้าง 20 มกราคม 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 14 กรกฎาคม 2564
สร้างในระบบเมื่อ 9 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 9 กรกฎาคม 2564