ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ PDF
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล สมัครขอใช้ข้อมูลมาที่ motsdt001@mots.go.th หรือ T1@mots.go.th เพื่อขอรับ API Access และ AccessToken ในการใช้งาน
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 พฤษภาคม 2565
สร้างในระบบเมื่อ 28 มีนาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 มีนาคม 2565