ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ HTML
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ติดต่อขอข้อมูลได้จาก 1.T1@mots.go.th 2.patiphan@mots.go.th 3.Punpaul.r@gmail.com ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/กลุ่มยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 พฤษภาคม 2565
สร้างในระบบเมื่อ 24 มิถุนายน 2565