ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ PDF
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีเงื่อนไขในการเข้าถึง
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2 เมษายน 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 เมษายน 2567
สร้างในระบบเมื่อ 2 เมษายน 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 เมษายน 2567